Når SKAT dømmer “hobbyvirksomhed”

Nogle selvstændige opfatter sig selv som erhvervsdrivende, mens SKAT mener, at der er tale om en hobbyvirksomhed. I mange tilfælde betyder det meget økonomisk, især fordi man ikke kan trække et underskud af en hobbyvirksomhed fra i anden personlig indkomst (f.eks. løn eller anden A-indkomst), men det kan man, hvis der er tale om en selvstændig virksomhed.

Når SKAT skal afgøre, om der er tale om en person er selvstændigt erhvervsdrivende eller om vedkommende driver en hobbyvirksomhed, er der to kriterier, som man ser på: For det første om virksomheden drives tilstrækkeligt intensivt (og professionelt) og for det andet om virksomheden giver økonomisk overskud eller har udsigt til at gøre det inden for en rimelig tidsramme.

Hvis en virksomhed år efter år giver underskud, er det jo fornuftigt, at SKAT spørger til fremtiden og tjekker, om der faktisk er udsigt til, at der er noget fornuftig forretning at komme efter. For det underskud, man laver som selvstændigt erhvervsdrivende, giver skatterabat, og det skal vi andre så betale. Det er faktisk en rigtig god iværksætterhjælp – og det er da heller ikke sådan, at SKAT kommer og tjekker alle, så snart man har et underskud. Mange virksomheder har et underskud i etableringsfasen, det første år eller måske oven i købet det andet også.  Men kører du med en virksomhed, som giver underskud for tredje år i træk eller mere, er det sandsynligt, at du meget snart vil få et brev fra SKAT, som gerne vil høre lidt om dine planer.

De to kriterier (intensivitet og udsigt til overskud) bliver vurderet efter en helhedsbetragtningen af virksomheden. I den helhedsbetragtning indgår en lang række elementer, og ejeren kan for eksempel blive bedt om at forklare om virksomhedens budgetter, planer, driftsform osv., så SKAT kan undersøge (de følgende punkter er fra SKATs hjemmeside: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=102504, hvor du også kan læse eksempler på afgørelser både den ene og anden vej):

 • om der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud
 • om virksomhedens underskud er forbigående, f.eks. indkøringsvanskeligheder, eller om virksomheden vedvarende forudsætter, at ejeren har stabile indtægter fra anden side for at neutralisere et underskud
 • om der forud for virksomhedens start har været foretaget undersøgelse af lønsomheden/udsigterne til rentabel drift, herunder om der har været lagt budgetter m.v.
 • om virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet
 • om ejeren har særlige faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og om virksomheden har en naturlig sammenhæng med skatteyderens eventuelle øvrige indtægtsgivende erhverv
 • om der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden
 • om skatteyderen har været afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug
 • om virksomhedens omfang/varighed er af en vis størrelse
 • om driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den pågældende art
 • om virksomheden lever op til den erhvervsmæssige standard, der er gældende for det pågældende erhverv
 • om virksomheden i givet fald kunne sælges til tredjemand, dvs. om den trods hidtidigt underskud i tredjemands øjne måtte have potentiel indtjeningsværdi, eller om den slet ikke kunne tænkes drevet løsrevet fra den ejendom, person eller det regi, hvor den hidtil har været drevet

Punktet, der handler om at “anvende virksomhedens aktiver til privat brug” handler om, at man ikke kan drive f.eks. en erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed med alle de skattefradrag, det medfører og f.eks. leje sin båd eller sit sommerhus ud på den måde, hvis man også bruger det privat.

Hvis du har fået brev fra SKAT

Hvis du har fået brev fra SKAT, hvor de ønsker svar på spørgsmål i stil med de ovenstående punkter, fordi de er ved at vurdere, om din virksomhed er erhvervsmæssig, skal du sætte tid af til at dokumentere, at du arbejder seriøst med din virksomhed, hvis du da ellers er uenig med SKAT. Det kan jo også være, at du er enig, og så får ændret status. Måske skal du have hjælp fra en regnskabskyndig til at vurdere konsekvenserne, som ofte strækker sig flere år tilbage. Er du i tvivl, så skriv og spørg Anette Sand på as@hobbyvirksomhed.dk.