Økonomien i hobbyvirksomheder

Regnskab og økonomi i en hobbyvirksomhed er enkel, sammenlignet med en erhvervsdrivende virksomhed.

  1. Normalt skal der ikke opkræves moms, heller ikke selvom omsætningen er over 50.000 kr. Så længe der ikke er tale om økonomisk virksomhed men en hobbyvirksomhed, som primært er drevet af lysten frem for at tjene penge, er der ingen moms involveret. Heller ingen momsfradrag! Alle virksomheder – uanset formålet med at etablere virksomheden – kan dog undlade at blive momsregistreret så længe omsætningen er under 50.000 kr. årligt (altså inden for 12 på hinanden følgende måneder).
  2. Det skattemæssige regnskab er enkelt: Indtægterne minus de udgifter, som er direkte relateret til indtjeningen = overskuddet. Samlet set betyder det lidt færre fradrag end for erhvervsdrivende virksomheder, men det modsvares så af færre krav jf. punkt 3. Eksempel: En fotograf kan fratrække de materialer, han eller hun har brugt i forbindelse med salg af sine produkter. Fotopapir, fremkaldelse, printerpatroner, frimærker mv. Men ikke kameraet, som kan – og formodentlig bliver – anvendt privat også. Hvis billederne er taget “on location”, vil også befordringsudgifterne kunne fratrækkes i indtægten. Den skat, der skal betales er altså indtægten minus de udgifter, som kan henføres til netop denne ordre.
  3. Der er intet krav om bogføring i henhold til bogføringsloven og der skal ikke aflægges årsrapport.
  4. Årets overskud skal oplyses på selvangivelsen i rubrik 20. Man betaler ikke AM-bidrag af indtægten i sin hobbyvirksomhed, kun skat.
  5. Hvis der er underskud i hobbyvirksomheden, skal intet oplyses på selvangivelsen, og man får ikke fradrag i sin øvrige indkomst.
  6. Virksomhedsskatteordningen kan ikke anvendes i forbindelse med hobbyvirksomheder. Dermed kan man ikke få det mere fordelagtige skattemæssige fradrag for renter (hvilket især hobbylandbrugerne kunne have glæde af) eller opspare overskud med 25% aconto skat.

Det praktiske:

Du skal sørge for, at dokumentationen er i orden. Det vil sige: Gem alle kvitteringer – både en kopi af de kvitteringer, du har skrevet til dine kunder og de regninger/boner/fakturaer, du har betalt. Sørg for at holde det samlet i et ringbind eller et charteque, sådan at du kan lave regnskab mindst en gang om året (når selvangivelsen kommer).

Hvis din hobbyvirksomhed har et vist omfang, og der begynder at være mange bilag (måske mere end 10-15 stk. pr. måned), vil det være en fordel for dig at bogføre det i et rigtigt økonomisystem. De fås i prisklassen 0-3.000 kr. (eller mere), alt efter hvad du har brug for. Læs evt mere om økonomisystemer her. At lære at bogføre er ikke en dårlig ting – hvis du kan bogføre dine egne bilag, vil du være rigtig godt hjulpet, hvis din hobbyvirksomhed udvikler sig til at blive stor og måske helt eller delvist kan erstatte andet erhvervsarbejde. Regnskabskursus: Klik her.